มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

I m Not the Overlord

I m Not the Overlord

0.0
ตอนที่ 68 2 วัน
ตอนที่ 67 1 สัปดาห์
ตอนที่ 66 1 สัปดาห์
I am Han Sanqian

I am Han Sanqian

2.9
ตอนที่ 34 2 วัน
ตอนที่ 32 3 สัปดาห์
ตอนที่ 33 3 สัปดาห์
King of Spirit Beast

King of Spirit Beast

5.0
ตอนที่ 92 2 วัน
ตอนที่ 93 2 วัน
ตอนที่ 91 2 สัปดาห์
I Killed The Gods in Another World

I Killed The Gods in Another World

0.0
ตอนที่ 12 2 วัน
ตอนที่ 11 2 สัปดาห์
ตอนที่ 10 3 สัปดาห์
Chen Danzhu’s Revenge

Chen Danzhu’s Revenge

0.0
ตอนที่ 5 2 วัน
ตอนที่ 6 2 วัน
ตอนที่ 4 2 สัปดาห์
Call me Nemesis

Call me Nemesis

0.0
ตอนที่ 14 2 วัน
ตอนที่ 13 2 วัน
ตอนที่ 12 2 สัปดาห์
Nine Sun God King

Nine Sun God King

4.2
ตอนที่ 163 2 สัปดาห์