มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Took the National Teacher as Her Husband
NEW
Mushroom Brave

Mushroom Brave

0.0
ตอนที่ 0 44 นาที
NEW
I m Not the Overlord

I m Not the Overlord

0.0
ตอนที่ 68 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 67 1 สัปดาห์
ตอนที่ 66 1 สัปดาห์
NEW
Junior Brother Demon Sovereign is too devoted

Junior Brother Demon Sovereign is too devoted

0.0
ตอนที่ 46 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 47 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 44 2 ชั่วโมง
NEW
I am Han Sanqian

I am Han Sanqian

2.9
ตอนที่ 34 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 3 สัปดาห์
ตอนที่ 33 3 สัปดาห์
NEW
I will not fall in love with my boyfriend

I will not fall in love with my boyfriend

0.0
ตอนที่ 17 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
NEW
King of Spirit Beast

King of Spirit Beast

5.0
ตอนที่ 92 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 93 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 91 2 สัปดาห์
NEW
I Killed The Gods in Another World

I Killed The Gods in Another World

0.0
ตอนที่ 12 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 11 2 สัปดาห์
ตอนที่ 10 3 สัปดาห์
NEW
Dr.Lingran s Ultimate System

Dr.Lingran s Ultimate System

0.0
ตอนที่ 15 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 16 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 2 สัปดาห์
NEW
I might be A Fake Fairy

I might be A Fake Fairy

0.0
ตอนที่ 104 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 103 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 101 5 ชั่วโมง
NEW
Chen Danzhu’s Revenge

Chen Danzhu’s Revenge

0.0
ตอนที่ 5 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 2 สัปดาห์
NEW
Call me Nemesis

Call me Nemesis

0.0
ตอนที่ 14 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 12 2 สัปดาห์
NEW
Bad Hand Witch Doctor

Bad Hand Witch Doctor

0.0
ตอนที่ 67 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 68 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 65 7 ชั่วโมง
NEW
Best System Investors In the City

Best System Investors In the City

0.0
ตอนที่ 17 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 16 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
NEW
Home  Arms Female Phoenix signing

Home Arms Female Phoenix signing

0.0
ตอนที่ 30 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 29 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 7 ชั่วโมง
NEW
Ultimate Hunter Infinite

Ultimate Hunter Infinite

0.0
ตอนที่ 35 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 36 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 8 ชั่วโมง
NEW
Apocalyptic Super System

Apocalyptic Super System

1.0
ตอนที่ 181 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 180 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 179 1 สัปดาห์
NEW
Perfect World

Perfect World

3.7
ตอนที่ 35 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 33 8 ชั่วโมง
NEW
It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future

It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future

0.0
ตอนที่ 27 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 25 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 26 9 ชั่วโมง
NEW
I Was Just an Ordinary Lady

I Was Just an Ordinary Lady

3.5
ตอนที่ 50 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 49 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 48 10 ชั่วโมง
NEW
The God of Game of God

The God of Game of God

0.0
ตอนที่ 43 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 42 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 41 1 เดือน
NEW
Future Break Point

Future Break Point

5.0
ตอนที่ 19 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 10 ชั่วโมง
NEW
Celestial Jailer

Celestial Jailer

0.0
ตอนที่ 33 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 11 ชั่วโมง