มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Panty Note

Panty Note

0.0
ตอนที่ 7 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 1 สัปดาห์
ตอนที่ 4 3 สัปดาห์
NEW
Cultivating Immortality Requires a Rich Woman
NEW
A High School Girl Raises a Corporate Slave

A High School Girl Raises a Corporate Slave

0.0
ตอนที่ 6 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 5 5 ชั่วโมง
NEW
Seiken Gakuin no Maken Tsukai

Seiken Gakuin no Maken Tsukai

0.0
ตอนที่ 15 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 1 สัปดาห์
ตอนที่ 13 10 เดือน
NEW
Once upon a time There was a little skeleton

Once upon a time There was a little skeleton

0.0
ตอนที่ 2 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 0 10 เดือน
NEW
The Tutorial is Too Hard

The Tutorial is Too Hard

3.3
ตอนที่ 32 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 33 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 30 6 ชั่วโมง
NEW
Demi-Gods and Semi-Devils

Demi-Gods and Semi-Devils

0.0
ตอนที่ 4 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 9 ชั่วโมง
NEW
Fox Volant of the Snowy Mountain

Fox Volant of the Snowy Mountain

0.0
ตอนที่ 3 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 9 ชั่วโมง
NEW
Craftsman

Craftsman

0.0
ตอนที่ 20 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 10 ชั่วโมง
NEW
Announcer

Announcer

3.0
ตอนที่ 8 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 7 1 วัน
ตอนที่ 5 3 วัน
NEW
Hero? I Quit A Long Time Ago

Hero? I Quit A Long Time Ago

0.0
ตอนที่ 199 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 198 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 196 3 สัปดาห์
NEW
Apocalyptic Forecast

Apocalyptic Forecast

0.0
ตอนที่ 1 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 0 1 วัน
NEW
They All Want To Marry Me! Help!

They All Want To Marry Me! Help!

5.0
ตอนที่ 31 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 30 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 29 3 เดือน
NEW
The Stars are Shining Pick A Boos to be A Husband

The Stars are Shining Pick A Boos to be A Husband

0.0
ตอนที่ 12 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 11 1 สัปดาห์
ตอนที่ 9 3 สัปดาห์
NEW
Breakup Progress 99%

Breakup Progress 99%

0.0
ตอนที่ 44 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 43 4 สัปดาห์
ตอนที่ 42 4 สัปดาห์
NEW
The Brother’s Honey is Back!

The Brother’s Honey is Back!

0.0
ตอนที่ 4 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 1 สัปดาห์
ตอนที่ 2 2 สัปดาห์
NEW
She Became the White Moonlight of the Sick King

She Became the White Moonlight of the Sick King

3.0
ตอนที่ 32 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 1 สัปดาห์
ตอนที่ 30 1 เดือน
NEW
The Pampered Regent of The Richest Woman

The Pampered Regent of The Richest Woman

3.7
ตอนที่ 34 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 33 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 3 สัปดาห์
NEW
Returning from the Counterattack My Wicked Wife

Returning from the Counterattack My Wicked Wife

0.0
ตอนที่ 7 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 1 สัปดาห์
ตอนที่ 5 1 สัปดาห์
NEW
Did you reject Mr.Lu?

Did you reject Mr.Lu?

0.0
ตอนที่ 4 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 3 สัปดาห์
ตอนที่ 2 2 เดือน
NEW
Miss Rabbit of President Wolf

Miss Rabbit of President Wolf

0.0
ตอนที่ 10 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 9 3 สัปดาห์
ตอนที่ 8 3 สัปดาห์
NEW
Late Night PC Room

Late Night PC Room

0.0
ตอนที่ 7 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 1 สัปดาห์
ตอนที่ 5 2 สัปดาห์
NEW