มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

I m Not the Overlord

I m Not the Overlord

0.0
ตอนที่ 68 10 นาที
ตอนที่ 67 1 สัปดาห์
ตอนที่ 66 1 สัปดาห์
NEW
I am Han Sanqian

I am Han Sanqian

2.9
ตอนที่ 34 10 นาที
ตอนที่ 32 3 สัปดาห์
ตอนที่ 33 3 สัปดาห์
NEW
I will not fall in love with my boyfriend

I will not fall in love with my boyfriend

0.0
ตอนที่ 17 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
NEW
King of Spirit Beast

King of Spirit Beast

5.0
ตอนที่ 92 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 93 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 91 2 สัปดาห์
NEW
I Killed The Gods in Another World

I Killed The Gods in Another World

0.0
ตอนที่ 12 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 11 2 สัปดาห์
ตอนที่ 10 3 สัปดาห์
NEW
Dr.Lingran s Ultimate System

Dr.Lingran s Ultimate System

0.0
ตอนที่ 15 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 16 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 2 สัปดาห์
NEW
I might be A Fake Fairy

I might be A Fake Fairy

0.0
ตอนที่ 104 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 103 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 101 3 ชั่วโมง
NEW
Chen Danzhu’s Revenge

Chen Danzhu’s Revenge

0.0
ตอนที่ 5 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 2 สัปดาห์
NEW
Call me Nemesis

Call me Nemesis

0.0
ตอนที่ 14 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 12 2 สัปดาห์
NEW
Bad Hand Witch Doctor

Bad Hand Witch Doctor

0.0
ตอนที่ 67 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 68 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 65 5 ชั่วโมง
NEW
Best System Investors In the City

Best System Investors In the City

0.0
ตอนที่ 17 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 16 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
NEW
Home  Arms Female Phoenix signing

Home Arms Female Phoenix signing

0.0
ตอนที่ 30 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 29 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 5 ชั่วโมง
NEW
Ultimate Hunter Infinite

Ultimate Hunter Infinite

0.0
ตอนที่ 35 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 36 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 6 ชั่วโมง
NEW
Apocalyptic Super System

Apocalyptic Super System

1.0
ตอนที่ 181 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 180 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 179 1 สัปดาห์
NEW
Perfect World

Perfect World

3.7
ตอนที่ 35 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 33 6 ชั่วโมง
NEW
It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future

It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future

0.0
ตอนที่ 27 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 25 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 26 7 ชั่วโมง
NEW
I Was Just an Ordinary Lady

I Was Just an Ordinary Lady

3.5
ตอนที่ 50 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 49 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 48 8 ชั่วโมง
NEW
The God of Game of God

The God of Game of God

0.0
ตอนที่ 43 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 42 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 41 1 เดือน
NEW
Future Break Point

Future Break Point

5.0
ตอนที่ 19 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 8 ชั่วโมง
NEW
Celestial Jailer

Celestial Jailer

0.0
ตอนที่ 33 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 9 ชั่วโมง
Nine Sun God King

Nine Sun God King

4.2
ตอนที่ 165 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 163 2 สัปดาห์
Born To Be Rich

Born To Be Rich

4.5
ตอนที่ 62 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 61 5 วัน
ตอนที่ 60 2 สัปดาห์
Hell s Harem

Hell s Harem

5.0
ตอนที่ 38 16 ชั่วโมง
ตอนที่ 37 16 ชั่วโมง
ตอนที่ 36 16 ชั่วโมง