มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Oyasumi Punpun

Oyasumi Punpun

0.0
ตอนที่ 90 60 นาที
ตอนที่ 88 60 นาที
ตอนที่ 89 60 นาที
NEW
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

0.0
ตอนที่ 50 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 48 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 49 2 ชั่วโมง
NEW
Satanophany

Satanophany

0.0
ตอนที่ 39 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 40 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 37 5 ชั่วโมง
NEW
Unlock 99 Female in The Last Day

Unlock 99 Female in The Last Day

3.2
ตอนที่ 20 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 3 สัปดาห์
NEW
Rebirth God Of Sword

Rebirth God Of Sword

0.0
ตอนที่ 29 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 6 ชั่วโมง
NEW
Dominate the Three Realms

Dominate the Three Realms

2.0
ตอนที่ 143 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 142 1 สัปดาห์
ตอนที่ 141 3 สัปดาห์
NEW
Emperor LingTian

Emperor LingTian

1.5
ตอนที่ 107 6 ชั่วโมง
NEW
My Girlfriend is a Zombie

My Girlfriend is a Zombie

5.0
ตอนที่ 119 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 118 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 117 6 ชั่วโมง
NEW
Rebirth God Immortal in The City

Rebirth God Immortal in The City

3.6
ตอนที่ 60 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 58 1 สัปดาห์
ตอนที่ 59 1 สัปดาห์
NEW
The Sky is Down

The Sky is Down

0.0
ตอนที่ 4 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 6 วัน
ตอนที่ 2 1 สัปดาห์
NEW
Rebirth God of War

Rebirth God of War

3.5
ตอนที่ 227 7 ชั่วโมง
NEW
Trial Marriage Husband: Need to Work Hard

Trial Marriage Husband: Need to Work Hard

2.7
ตอนที่ 19 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 2 สัปดาห์
NEW
The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

3.5
ตอนที่ 118 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 117 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 116 1 สัปดาห์
NEW
Attribute Extractor

Attribute Extractor

0.0
ตอนที่ 1 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 0 2 เดือน
NEW
My Disciples Harem is Immortal

My Disciples Harem is Immortal

0.0
ตอนที่ 90 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 89 1 สัปดาห์
ตอนที่ 87 2 สัปดาห์
NEW
Catulus Syndrome

Catulus Syndrome

0.0
ตอนที่ 52 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 51 3 วัน
ตอนที่ 50 6 วัน
NEW
Rebirth Abandoned Less Return

Rebirth Abandoned Less Return

0.0
ตอนที่ 192 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 190 1 สัปดาห์
NEW