มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Satanophany

Satanophany

0.0
ตอนที่ 39 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 40 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 37 1 ชั่วโมง
NEW
Unlock 99 Female in The Last Day

Unlock 99 Female in The Last Day

3.2
ตอนที่ 20 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 3 สัปดาห์
NEW
Rebirth God Of Sword

Rebirth God Of Sword

0.0
ตอนที่ 29 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 2 ชั่วโมง
NEW
Dominate the Three Realms

Dominate the Three Realms

2.0
ตอนที่ 143 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 142 1 สัปดาห์
ตอนที่ 141 3 สัปดาห์
NEW
Emperor LingTian

Emperor LingTian

1.5
ตอนที่ 107 2 ชั่วโมง
NEW
My Girlfriend is a Zombie

My Girlfriend is a Zombie

5.0
ตอนที่ 119 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 118 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 117 2 ชั่วโมง
NEW
Rebirth God Immortal in The City

Rebirth God Immortal in The City

3.6
ตอนที่ 60 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 58 1 สัปดาห์
ตอนที่ 59 1 สัปดาห์
NEW
The Sky is Down

The Sky is Down

0.0
ตอนที่ 4 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 6 วัน
ตอนที่ 2 1 สัปดาห์
NEW
Rebirth God of War

Rebirth God of War

3.5
ตอนที่ 227 3 ชั่วโมง
NEW
Trial Marriage Husband: Need to Work Hard

Trial Marriage Husband: Need to Work Hard

2.7
ตอนที่ 19 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 2 สัปดาห์
NEW
The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

3.5
ตอนที่ 118 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 117 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 116 1 สัปดาห์
NEW
Attribute Extractor

Attribute Extractor

0.0
ตอนที่ 1 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 0 2 เดือน
NEW
Supreme Almighty Master of The City

Supreme Almighty Master of The City

0.0
ตอนที่ 4 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 22 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 2 วัน
NEW
Rebirth of the Urban Immortal Emperor

Rebirth of the Urban Immortal Emperor

0.0
ตอนที่ 53 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 52 22 ชั่วโมง
ตอนที่ 51 2 วัน
NEW
My Disciples Harem is Immortal

My Disciples Harem is Immortal

0.0
ตอนที่ 90 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 89 1 สัปดาห์
ตอนที่ 87 2 สัปดาห์
NEW
Catulus Syndrome

Catulus Syndrome

0.0
ตอนที่ 52 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 51 3 วัน
ตอนที่ 50 6 วัน
NEW
Rebirth Abandoned Less Return

Rebirth Abandoned Less Return

0.0
ตอนที่ 192 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 190 1 สัปดาห์
NEW
Aharen-san wa Hakarenai

Aharen-san wa Hakarenai

5.0
ตอนที่ 124.5 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 123.5 1 สัปดาห์
NEW