มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

The Big Guy calls me Little Ancestor

The Big Guy calls me Little Ancestor

0.0
ตอนที่ 28 50 นาที
ตอนที่ 27 1 สัปดาห์
ตอนที่ 26 1 สัปดาห์
NEW
Super Harem Card

Super Harem Card

0.0
ตอนที่ 111 50 นาที
ตอนที่ 112 50 นาที
ตอนที่ 110 1 สัปดาห์
NEW
Perfect World

Perfect World

3.7
ตอนที่ 37 50 นาที
ตอนที่ 38 50 นาที
ตอนที่ 36 50 นาที
NEW
Sanjie Taobao Store

Sanjie Taobao Store

5.0
ตอนที่ 73 50 นาที
ตอนที่ 72 50 นาที
ตอนที่ 71 50 นาที
NEW
Took the National Teacher as Her Husband

Took the National Teacher as Her Husband

0.0
ตอนที่ 20 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 1 สัปดาห์
NEW
It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future

It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future

0.0
ตอนที่ 28 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 1 สัปดาห์
ตอนที่ 25 1 สัปดาห์
NEW
One Hundred Ways to Abuse Scum

One Hundred Ways to Abuse Scum

0.0
ตอนที่ 2 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 2 สัปดาห์
ตอนที่ 0 2 สัปดาห์
NEW
Lu Feng is the Best Son-in-law

Lu Feng is the Best Son-in-law

5.0
ตอนที่ 36 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 37 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 35 3 ชั่วโมง
NEW
I Was Just an Ordinary Lady

I Was Just an Ordinary Lady

3.5
ตอนที่ 52 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 51 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 50 1 สัปดาห์
NEW
King of Spirit Beast

King of Spirit Beast

5.0
ตอนที่ 94 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 92 1 สัปดาห์
ตอนที่ 93 1 สัปดาห์
NEW
Future Break Point

Future Break Point

5.0
ตอนที่ 20 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
ตอนที่ 17 1 สัปดาห์
NEW
Junior Brother Demon Sovereign is too devoted

Junior Brother Demon Sovereign is too devoted

0.0
ตอนที่ 49 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 48 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 46 1 สัปดาห์
Celestial Jailer

Celestial Jailer

0.0
ตอนที่ 34 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 33 1 สัปดาห์
ตอนที่ 31 1 สัปดาห์
The Great Master of History

The Great Master of History

0.0
ตอนที่ 6 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 5 6 วัน
ตอนที่ 4 2 สัปดาห์
I am Han Sanqian

I am Han Sanqian

2.9
ตอนที่ 35 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 1 สัปดาห์
ตอนที่ 32 4 สัปดาห์
I will not fall in love with my boyfriend

I will not fall in love with my boyfriend

0.0
ตอนที่ 19 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 1 สัปดาห์
Rebirth is the Number One Greatest Villain

Rebirth is the Number One Greatest Villain

4.0
ตอนที่ 45 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 44 3 วัน
ตอนที่ 43 2 สัปดาห์
I might be A Fake Fairy

I might be A Fake Fairy

0.0
ตอนที่ 106 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 107 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 105 12 ชั่วโมง
Forty Milleniums Of Cultivation

Forty Milleniums Of Cultivation

0.0
ตอนที่ 270 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 268 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 269 13 ชั่วโมง
Who is My Fiance in Harem Girl

Who is My Fiance in Harem Girl

3.0
ตอนที่ 48 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 47 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 46 2 สัปดาห์
What Can the Eldest Lady Have

What Can the Eldest Lady Have

0.0
ตอนที่ 29 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 3 วัน
The Cultivators Doctor in The City

The Cultivators Doctor in The City

0.0
ตอนที่ 14 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 2 สัปดาห์
ตอนที่ 12 4 สัปดาห์