มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Hero! Watch Up!

Hero! Watch Up!

0.0
ตอนที่ 2 60 นาที
ตอนที่ 1 2 เดือน
ตอนที่ 0 2 เดือน
NEW
Cultivation Girl Want My Body

Cultivation Girl Want My Body

5.0
ตอนที่ 31 60 นาที
ตอนที่ 30 60 นาที
ตอนที่ 29 2 สัปดาห์
NEW
Yokubou Pandora

Yokubou Pandora

0.0
ตอนที่ 2 60 นาที
ตอนที่ 3 60 นาที
ตอนที่ 1 2 ชั่วโมง
NEW
Unlock 99 Female in The Last Day

Unlock 99 Female in The Last Day

3.2
ตอนที่ 21 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 20 4 วัน
ตอนที่ 19 2 สัปดาห์
NEW
Dominate the Three Realms

Dominate the Three Realms

2.0
ตอนที่ 144 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 142 2 สัปดาห์
NEW
Rooster Fighter

Rooster Fighter

0.0
ตอนที่ 12 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 11 4 สัปดาห์
ตอนที่ 10 2 เดือน
NEW
Open Gates from Hell

Open Gates from Hell

0.0
ตอนที่ 71 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 70 1 เดือน
ตอนที่ 69 1 เดือน
NEW
Who is your Daddy?

Who is your Daddy?

5.0
ตอนที่ 29 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 1 สัปดาห์
ตอนที่ 27 1 สัปดาห์
NEW
The Legend God King in The City

The Legend God King in The City

3.0
ตอนที่ 122 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 120 1 สัปดาห์
NEW
Master Cultivation Return

Master Cultivation Return

4.0
ตอนที่ 243 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 241 1 สัปดาห์
NEW
I’m The Great Immortal
NEW
99 Ways to Become Heroes by Beauty Master

99 Ways to Become Heroes by Beauty Master

5.0
ตอนที่ 39 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 38 1 สัปดาห์
ตอนที่ 37 1 สัปดาห์
NEW
Sensitive Issue

Sensitive Issue

2.0
ตอนที่ 15 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 2 สัปดาห์
ตอนที่ 12 3 สัปดาห์
NEW
Zhi Zun Chong Sheng

Zhi Zun Chong Sheng

3.5
ตอนที่ 90 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 88 1 สัปดาห์
ตอนที่ 89 1 สัปดาห์
NEW
Return of the Legend

Return of the Legend

0.0
ตอนที่ 2 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 4 ชั่วโมง
NEW
Eternal Kingdom

Eternal Kingdom

0.0
ตอนที่ 5 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 3 สัปดาห์
NEW
God of Heaven

God of Heaven

5.0
ตอนที่ 16 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
ตอนที่ 14 3 สัปดาห์
NEW
Eternal First Son-in-law
NEW
King of Demon

King of Demon

0.0
ตอนที่ 19 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 1 สัปดาห์
ตอนที่ 17 2 สัปดาห์
NEW