มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

The Tutorial is Too Hard

The Tutorial is Too Hard

3.3
ตอนที่ 29 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 1 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 1 ชั่วโมง
NEW
Demi-Gods and Semi-Devils

Demi-Gods and Semi-Devils

0.0
ตอนที่ 4 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 2 ชั่วโมง
NEW
Fox Volant of the Snowy Mountain

Fox Volant of the Snowy Mountain

0.0
ตอนที่ 3 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 2 ชั่วโมง
NEW
Craftsman

Craftsman

0.0
ตอนที่ 20 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 3 ชั่วโมง
NEW
Announcer

Announcer

3.0
ตอนที่ 8 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 7 1 วัน
ตอนที่ 5 3 วัน
NEW
Hero? I Quit A Long Time Ago

Hero? I Quit A Long Time Ago

0.0
ตอนที่ 199 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 198 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 196 3 สัปดาห์
NEW
Apocalyptic Forecast

Apocalyptic Forecast

0.0
ตอนที่ 1 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 0 19 ชั่วโมง
NEW
They All Want To Marry Me! Help!

They All Want To Marry Me! Help!

5.0
ตอนที่ 31 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 30 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 29 3 เดือน
NEW
The Stars are Shining Pick A Boos to be A Husband

The Stars are Shining Pick A Boos to be A Husband

0.0
ตอนที่ 12 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 11 1 สัปดาห์
ตอนที่ 9 3 สัปดาห์
NEW
Breakup Progress 99%

Breakup Progress 99%

0.0
ตอนที่ 44 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 43 4 สัปดาห์
ตอนที่ 42 4 สัปดาห์
NEW
The Brother’s Honey is Back!

The Brother’s Honey is Back!

0.0
ตอนที่ 4 4 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 1 สัปดาห์
ตอนที่ 2 2 สัปดาห์
NEW
She Became the White Moonlight of the Sick King

She Became the White Moonlight of the Sick King

3.0
ตอนที่ 32 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 1 สัปดาห์
ตอนที่ 30 1 เดือน
NEW
The Pampered Regent of The Richest Woman

The Pampered Regent of The Richest Woman

3.7
ตอนที่ 34 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 33 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 3 สัปดาห์
NEW
Returning from the Counterattack My Wicked Wife

Returning from the Counterattack My Wicked Wife

0.0
ตอนที่ 7 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 1 สัปดาห์
ตอนที่ 5 1 สัปดาห์
NEW
Did you reject Mr.Lu?

Did you reject Mr.Lu?

0.0
ตอนที่ 4 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 3 สัปดาห์
ตอนที่ 2 2 เดือน
NEW
Miss Rabbit of President Wolf

Miss Rabbit of President Wolf

0.0
ตอนที่ 10 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 9 3 สัปดาห์
ตอนที่ 8 3 สัปดาห์
NEW
Late Night PC Room

Late Night PC Room

0.0
ตอนที่ 7 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 1 สัปดาห์
ตอนที่ 5 2 สัปดาห์
NEW
Yokubou Pandora

Yokubou Pandora

0.0
ตอนที่ 7 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 3 วัน
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

0.0
ตอนที่ 129 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 130 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 128 13 ชั่วโมง
Leveling With The Gods

Leveling With The Gods

1.0
ตอนที่ 15 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 1 สัปดาห์
ตอนที่ 13 2 สัปดาห์
Jiang Xiaofan

Jiang Xiaofan

4.0
ตอนที่ 119 14 ชั่วโมง
Dog on Patrol

Dog on Patrol

0.0
ตอนที่ 1 14 ชั่วโมง