มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

The Great Master of History

The Great Master of History

0.0
ตอนที่ 6 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 5 6 วัน
ตอนที่ 4 2 สัปดาห์
NEW
I am Han Sanqian

I am Han Sanqian

2.9
ตอนที่ 35 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 1 สัปดาห์
ตอนที่ 32 4 สัปดาห์
NEW
I will not fall in love with my boyfriend

I will not fall in love with my boyfriend

0.0
ตอนที่ 19 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 1 สัปดาห์
NEW
Rebirth is the Number One Greatest Villain
NEW
I might be A Fake Fairy

I might be A Fake Fairy

0.0
ตอนที่ 106 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 107 5 ชั่วโมง
ตอนที่ 105 5 ชั่วโมง
NEW
Forty Milleniums Of Cultivation

Forty Milleniums Of Cultivation

0.0
ตอนที่ 270 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 268 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 269 6 ชั่วโมง
NEW
Who is My Fiance in Harem Girl

Who is My Fiance in Harem Girl

3.0
ตอนที่ 48 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 47 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 46 2 สัปดาห์
NEW
What Can the Eldest Lady Have

What Can the Eldest Lady Have

0.0
ตอนที่ 29 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 2 วัน
NEW
The Cultivators Doctor in The City

The Cultivators Doctor in The City

0.0
ตอนที่ 14 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 2 สัปดาห์
ตอนที่ 12 3 สัปดาห์
NEW
The Cultivators Bodyguard in The City

The Cultivators Bodyguard in The City

5.0
ตอนที่ 52 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 51 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 50 2 สัปดาห์
NEW
Rebirth God of War

Rebirth God of War

3.5
ตอนที่ 233 7 ชั่วโมง
NEW
Rebirth God Immortal in The City

Rebirth God Immortal in The City

3.6
ตอนที่ 63 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 62 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 61 1 สัปดาห์
NEW
Master Cultivation Return

Master Cultivation Return

4.0
ตอนที่ 245 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 243 1 สัปดาห์
NEW
I’m The Great Immortal
NEW
Because I Have Super Gold System

Because I Have Super Gold System

0.0
ตอนที่ 51 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 50 1 สัปดาห์
ตอนที่ 49 1 สัปดาห์
NEW
Call me Nemesis

Call me Nemesis

0.0
ตอนที่ 15 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 1 สัปดาห์
ตอนที่ 13 1 สัปดาห์
NEW
Best System Investors In the City

Best System Investors In the City

0.0
ตอนที่ 18 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 1 สัปดาห์
ตอนที่ 16 1 สัปดาห์
NEW
Bad Hand Witch Doctor

Bad Hand Witch Doctor

0.0
ตอนที่ 71 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 70 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 69 9 ชั่วโมง
NEW
Home  Arms Female Phoenix signing

Home Arms Female Phoenix signing

0.0
ตอนที่ 32 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 30 1 สัปดาห์
NEW
Apocalyptic Super System

Apocalyptic Super System

1.0
ตอนที่ 185 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 184 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 183 9 ชั่วโมง
NEW
I Killed The Gods in Another World

I Killed The Gods in Another World

0.0
ตอนที่ 13 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 12 1 สัปดาห์
ตอนที่ 11 3 สัปดาห์
NEW
Hatsukoi Zombie

Hatsukoi Zombie

0.0
ตอนที่ 109 11 ชั่วโมง
NEW