มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Celestial Jailer

Celestial Jailer

0.0
ตอนที่ 34 40 นาที
ตอนที่ 33 1 สัปดาห์
ตอนที่ 31 1 สัปดาห์
NEW
The Great Master of History

The Great Master of History

0.0
ตอนที่ 6 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 5 6 วัน
ตอนที่ 4 2 สัปดาห์
NEW
I am Han Sanqian

I am Han Sanqian

2.9
ตอนที่ 35 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 1 สัปดาห์
ตอนที่ 32 4 สัปดาห์
NEW
I will not fall in love with my boyfriend

I will not fall in love with my boyfriend

0.0
ตอนที่ 19 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 1 สัปดาห์
NEW
Rebirth is the Number One Greatest Villain
NEW
I might be A Fake Fairy

I might be A Fake Fairy

0.0
ตอนที่ 106 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 107 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 105 9 ชั่วโมง
NEW
Forty Milleniums Of Cultivation

Forty Milleniums Of Cultivation

0.0
ตอนที่ 270 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 268 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 269 10 ชั่วโมง
NEW
Who is My Fiance in Harem Girl

Who is My Fiance in Harem Girl

3.0
ตอนที่ 48 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 47 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 46 2 สัปดาห์
NEW
What Can the Eldest Lady Have

What Can the Eldest Lady Have

0.0
ตอนที่ 29 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 2 วัน
NEW
The Cultivators Doctor in The City

The Cultivators Doctor in The City

0.0
ตอนที่ 14 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 2 สัปดาห์
ตอนที่ 12 3 สัปดาห์
NEW
The Cultivators Bodyguard in The City

The Cultivators Bodyguard in The City

5.0
ตอนที่ 52 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 51 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 50 2 สัปดาห์
NEW
Rebirth God of War

Rebirth God of War

3.5
ตอนที่ 233 11 ชั่วโมง
NEW
Rebirth God Immortal in The City

Rebirth God Immortal in The City

3.6
ตอนที่ 63 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 62 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 61 2 สัปดาห์
NEW
Master Cultivation Return

Master Cultivation Return

4.0
ตอนที่ 245 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 243 1 สัปดาห์
NEW
I’m The Great Immortal
NEW
Because I Have Super Gold System

Because I Have Super Gold System

0.0
ตอนที่ 51 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 50 1 สัปดาห์
ตอนที่ 49 2 สัปดาห์
NEW
Call me Nemesis

Call me Nemesis

0.0
ตอนที่ 15 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 14 1 สัปดาห์
ตอนที่ 13 1 สัปดาห์
NEW
Best System Investors In the City

Best System Investors In the City

0.0
ตอนที่ 18 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 1 สัปดาห์
ตอนที่ 16 1 สัปดาห์
NEW
Bad Hand Witch Doctor

Bad Hand Witch Doctor

0.0
ตอนที่ 71 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 70 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 69 13 ชั่วโมง
NEW
Home  Arms Female Phoenix signing

Home Arms Female Phoenix signing

0.0
ตอนที่ 32 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 30 1 สัปดาห์
NEW
Apocalyptic Super System

Apocalyptic Super System

1.0
ตอนที่ 185 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 184 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 183 13 ชั่วโมง
NEW