มังงะ อ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทล่าสุด

Love Formula

Love Formula

5.0
ตอนที่ 10 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 9 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 8 3 สัปดาห์
NEW
Assassin no Kyuujitsu

Assassin no Kyuujitsu

0.0
ตอนที่ 11 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 10 1 สัปดาห์
ตอนที่ 9 2 สัปดาห์
NEW
Rebuild World

Rebuild World

4.3
ตอนที่ 17 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 16 7 เดือน
NEW
Eternal First Son-in-law
NEW
I Have 999 Skills

I Have 999 Skills

0.0
ตอนที่ 4 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 2 สัปดาห์
ตอนที่ 2 3 สัปดาห์
NEW
MARTIAL GOD ASURA

MARTIAL GOD ASURA

0.0
ตอนที่ 159 3 ชั่วโมง
NEW
Oyasumi Punpun

Oyasumi Punpun

0.0
ตอนที่ 110 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 108 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 109 3 ชั่วโมง
NEW
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

0.0
ตอนที่ 50 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 48 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 49 7 ชั่วโมง
NEW
Satanophany

Satanophany

0.0
ตอนที่ 39 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 40 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 37 10 ชั่วโมง
NEW
Unlock 99 Female in The Last Day

Unlock 99 Female in The Last Day

3.2
ตอนที่ 20 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 3 สัปดาห์
NEW
Rebirth God Of Sword

Rebirth God Of Sword

0.0
ตอนที่ 29 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 31 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 32 11 ชั่วโมง
NEW
Dominate the Three Realms

Dominate the Three Realms

2.0
ตอนที่ 143 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 142 1 สัปดาห์
ตอนที่ 141 3 สัปดาห์
NEW
Emperor LingTian

Emperor LingTian

1.5
ตอนที่ 107 11 ชั่วโมง
NEW
My Girlfriend is a Zombie

My Girlfriend is a Zombie

5.0
ตอนที่ 119 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 118 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 117 11 ชั่วโมง
NEW
Rebirth God Immortal in The City

Rebirth God Immortal in The City

3.6
ตอนที่ 60 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 58 1 สัปดาห์
ตอนที่ 59 1 สัปดาห์
NEW
The Sky is Down

The Sky is Down

0.0
ตอนที่ 4 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 7 วัน
ตอนที่ 2 1 สัปดาห์
NEW
What Can the Eldest Lady Have
NEW
Rebirth God of War

Rebirth God of War

3.5
ตอนที่ 227 12 ชั่วโมง
NEW
Trial Marriage Husband: Need to Work Hard

Trial Marriage Husband: Need to Work Hard

2.7
ตอนที่ 19 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 2 สัปดาห์
NEW
The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire

3.5
ตอนที่ 118 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 117 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 116 1 สัปดาห์
NEW
Attribute Extractor

Attribute Extractor

0.0
ตอนที่ 1 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 0 2 เดือน
NEW